Doradca zawodowy


doradca

Zapraszamy na spotkanie z doradcą zawodowym w naszym CENTRUM. W ramach indywidualnych konsultacji lub grupowych zajęć prowadzonych w formie warsztatu, realizowane są następujące cele:

kwadrat rozwijanie umiejętności umożliwiających adaptację do zmieniających się warunków na rynku pracy (mobilność zawodowa)
kwadrat rozwijanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach
kwadrat rozwijanie umiejętności planowania organizowania własnych działań