Nasi partnerzy:

partnerzy

Gości

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Zamknij

promocja2

 

Szkoły bezpłatne!!!

Z przyjemnością informujemy, iż każdy słuchacz naszej szkoły otrzyma nieodpłatnie Pakiet MS Office 365 oraz przestrzeń na dysku wirtualnym One Drive o wielkości 1 TB.

Zapraszamy!!!

 

 

OBSERVE zithromax online no prescription : This treatments is only for yourself.

Generic Levitra That you can buy levitra prices The following!

You should order levitra provide an inferiority classy? Virtually no! And appropriately and so.

 

payday loan online payday loans online no credit check payday loans

 

PROMOCJA ^^

ecdl_a

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
poziom zaawansowany

 

 1. ECDL Advanced (polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, skrót: ECDL-A) to układ 4 egzaminów praktycznych:
 1. AM3: Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany
 2. AM4: Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany
 3. AM5: Bazy danych, poziom zaawansowany
 4. AM6: Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany

Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie (od innego oraz nie wymaga posiadania Certyfikatu ECDL) i na każdy z nich wydawany jest oddzielny Certyfikat ECDL-A z określonego modułu-zakresu.
Osoba, która skompletuje 4 Certyfikaty ECDL-A w okresie nie dłuższym niż 3 lata może uzyskać Certyfikat ECDL Ekspert (certyfikat w formie karty plastikowej ze zdjęciem).

 1. Organizacja w Polsce ECDL-A przewiduje zaangażowanie następujących podmiotów:
 1. Egzaminator ECDL-A - osoba, która przyjmuje egzamin, posiada zestawy egzaminacyjne
 2. Laboratorium ECDL-A - sala komputerowa, w której można przeprowadzać egzaminy ECDL-A,
 3. Centrum Egzaminacyjne ECDL-A - instytucja organizująca egzaminy w sensie marketingowym, organizacyjnym i finansowym,
 4. Koordynator Regionalny ECDL - osoba, która pozyskuje centra egzaminacyjne oraz sprawuje nad nimi nadzór jakościowy,
 5. Polskie Biuro ECDL - jednostka nadzorująca realizację programu ECDL Advanced w Polsce (organ PTI).
 1. Egzaminatorem ECDL-A może zostać osoba po spełnieniu następujących wymagań:
 1. jest egzaminatorem podstawowego ECDL,
 2. zdała wszystkie cztery moduły ECDL Advanced,
 3. odbyła odpłatne przeszkolenie (w trakcie przeszkolenia dostanie certyfikat ECDL Ekspert gratis);
 1. Laboratorium ECDL to sala komputerowa z oprogramowaniem. Opracowane zostaną wymagania techniczne (głównie sprzęt, oprogramowanie oraz estetyka). Laboratorium ECDL wnioskuje i rejestruje się, jest wizytowane i certyfikowane przez Regionalnego Koordynatora ECDL oraz ponosi opłatę początkową i roczną. Dostaje Certyfikat Laboratorium ECDL.
 2. Centrum Egzaminacyjne ECDL-A - jednostka organizująca egzaminowanie, zapewniającą marketing, nabór kandydatów, rozliczanie z PTI, Laboratorium ECDL i Egzaminatorem ECDL-A. Centrum musi współpracować (mieć umowę) z min. jednym Laboratorium ECDL i dwoma Egzaminatorami ECDL-A. Dostaje Certyfikat Centrum Egzaminacyjnego ECDL-A. Podpisuje umowę z PTI. Przechowuje także rezultaty egzaminów w postaci elektronicznej.
 3. Koordynator Regionalny ECDL (dotychczasowy, członek PTI) pozyskuje Centra Egzaminacyjne ECDL-A, przeprowadza (jako członek Komisji) procesy certyfikacji Laboratorium i Centrum, sprawuje nadzór. Nadzór polega na wizytacji 1 raz w roku Centrum i Laboratoriów współpracujących, z przekazaniem raportu do Polskiego Biura ECDL.
 4. Polskie Biuro ECDL prowadzi bazę danych, centralny marketing, wydawanie certyfikatów, podpisywanie umów z Centrami oraz szkolenie egzaminatorów, kontakty z Fundacją ECDL, powołuje także koordynatorów oraz sprawuje nadzór nad całością programu ECDL-A.
 5. Organizacją egzaminów zajmuje się Centrum Egzaminacyjne ECDL-A. Ono też pobiera opłaty od kandydatów za egzamin. Wysokość opłat za egzamin ustala Centrum (gra rynkowa, programy pomocowe UE, działalność charytatywna itp.). Podobnie, rozliczenia z Egzaminatorem i Laboratorium, przeprowadza Centrum wg. zasad wolnorynkowych. PTI, Polskie Biuro ECDL nie ingeruje w politykę cenową, sugeruje jedynie zewnętrzną cenę opłaty egzaminacyjnej. Po egzaminie Centrum Egzaminacyjne ECDL-A przesyła Karty Rejestracji - Protokoły Egzaminacyjne ECDL-A (są one jednocześnie kartami rejestracyjnymi Kandydata z podpisem i zgodą na zasady certyfikacji) do Polskiego Biura ECDL. Biuro wystawia Certyfikaty ECDL-A i wraz z fakturą przesyła do Centrum.
 6. Wystawienie Certyfikatu ECDL Ekspert (tylko w postaci karty plastikowej ze zdjęciem) odbywa się za pośrednictwem Centrum Egzaminacyjnego, które przesyła do Polskiego Biura ECDL zgłoszenie kandydata (Karta Rejestracji ECDL Ekspert) oraz plik z jego zdjęciem. Warunkiem uzyskania ECDL Ekspert jest zdanie wszystkich 4 modułów ECDL-A w czasie nie dłuższym niż 3 lata. Data wystawienia ECDL Eksperta jest datą ostatniego egzaminu.
 7. Polskie Biuro ECDL poprzez Centra Egzaminacyjne ECDL-A wydaje także dodatkowe Certyfikaty ECDL Advanced na kartach plastikowych ze zdjęciem.