Szkolenie Rady PedagogicznejszkolPropozycja szkoleń Rad Pedagogicznych - zakres tematyczny

kwadrat ABC współpracy z rodzicami
kwadrat Asertywność z elementami zarządzania stresem
kwadrat Budowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy - pierwszy kontakt z klasą/grupą
kwadrat Dziecko nadpobudliwe
kwadrat Elementy pracy wychowawczej z dzieckiem nieśmiałym, zahamowanym, lękowym, depresyjnym
kwadrat Jak rozmawiać z rodzicami?
kwadrat Lekcja wychowawcza - lekcja, na którą się czeka
kwadrat Metody efektywnego relaksu
kwadrat Podejście wygrana - wygrana empatyczne porozumiewanie się = skuteczne rozwiązywanie konfliktów
kwadrat Sztuka efektywnej komunikacji interpersonalnej
kwadrat Tworzenie map myśli
kwadrat Wypalenie w zawodzie nauczyciela
kwadrat Vademecum wychowawcy - zgrana klasa/zgrana grupa
kwadrat Stres w zawodzie nauczyciela

Maksymalna liczba uczestników w grupie 20 osób.

Czas pracy proponowany 4 godziny po 45 minut.

Każdy uczestnik dostaje materiały konieczne do przeprowadzenia zajęć

Program realizują wysoko wykwalifikowani specjaliści z użyciem aktywnych metod pracy warsztatowej w grupie.