ksiego

Księgowość w małej firmie

kwadrat Sprzedawca

kwadrat Pracownik biurowy

kwadrat Asystent menadżera

kwadrat ABC przedsiębiorczości

Kurs "Nowoczesna Niania"
Program kursu:
1. Elementy psychologii rozwojowej

2. Psychologia i pedagogika zabawy
3. Planowanie dnia dziecka
4. Nowoczesne podejście do odzywiania małego dziecka
5. Pielęgnacja małego dziecka
6. Pierwsza pomoc
7. Pracodawca-rozmowa z rodzicem

Kurs "Księgowość w małej firmie"
Program kursu:
1. Rozliczenie pracownika i pracodawcy z Urzędem skarbowym
2. Obliczanie płac
3. Uproszczona księgowość z księgą przychodów i rozchodów
4. Faktury, dodowody wewnętrzne, KP, KW, raporty kasowe
5. Uproszczona księgowość z obsługą programu Buchalter

Kurs "Sprzedawca"
Program kursu:

1. Program kursu:1. Obsługa kas fiskalnych
2. Podstawy technologii handlu
3. Minimum sanitarne - podstawowe zagadnienia higieny

Kurs "Pracownik biurowy"
Program kursu:

1. Informatyczna obsługa biura
2. Urządzenia biurowe
3. Organizacja pracy biurowej
4. Elementy Prawa
5. Projekt

Zrealizowane zajęcia i kursy w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt: "Sukcesem szkoły sukces absolwentów"
Dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 10
- czerwiec 2011 - Przeprowadzenie egzaminów ECDL Core dla 20 uczniów klas trzecich

Projekt: "Praca i rodzina - zrównoważony sukces"
Dla Zabrzańskiego Stowarzyszenia Kobiet i Ich Rodzin - czerwiec 2011 - listopad 2011

  1. Przeprowadzenie kursu języka obcego - angielskiego grupa podstawowa i rozszerzona
  2. Przeprowadzenie kursu języka obcego - niemieckiego grupa podstawowa
  3. Przeprowadzenie kursu komputerowego - poziom podstawowy i rozszerzony
  4. Przeprowadzenie kursów zawodowych:
  • sprzedawca
  • księgowość Małej Firmy
  • pracownik biurowy
  • Nowoczesna Niania
Projekt: "Sukcesem szkoły sukces absolwentów"

Dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 10

- czerwiec 2012 - Przeprowadzenie egzaminów ECDL Core dla 20 uczniów klas III, IV