Piszą o nas


Zorganizowaliśmy sympozjum poświęcone 10-leciu
funkcjjonowania ECDL
.
Od początku wprowadzenia ECDL do Polski bierzemy udział
w popularyzacji tego Certyfikatu na terenie Zabrza i okolic.
Z możliwościami ECDL zapoznaliśmy już środowisko oświatowe
oraz biznesowe naszego miasta.
Współpracujemy z Polskim Towarzystwem Informatycznym,
Stowarzyszeniem Komputery i Sprawy Szkoły
,
egzaminatorami naszego województwa,
przedszkolami i szkołami z teranu Zabrza.
Korzystamy z czterech świetnie wyposażonych
pracowni komputerowych.
Zajęcia prowadzą doświadczeni informatycy.
Zatrudniamy trzech egzaminatorów etatowo
z innymi współpracujemy.